Vítáme Vás na internetových stránkách gynekologické ordinace Kajro s.r.o.

Naleznete zde veškeré informace o našem zdravotnickém zařízení, 

včetně aktuálních změn a provozní době.

------------------------------------------------
Vážené klienty, 
oznamujeme, že 12. - 14.6.2024 nebudeme ordinovat.
 
V ordinaci bude přítomná sestra:
12.6.2024  12:30 - 16:00 h
14.6.2024    8:00 - 12:00 h
------------------------------------------------
Po dobu rizikové epidemiologické situace prosíme klientky našeho zdrav. zařízení o dodržování hygienických pravidel dle aktuálního nařízení vlády/krajské hygien. stanice a navštěvování naší ordinace bez doprovodu (kromě malých dětí).
------------------------------------------------
Žádáme pacientky, které se rozhodnou v termín objednání nepřijít, aby nám tuto skutečnost oznámili na telefonu 601 551 481, lze i cestou SMS.
Blokujete tak místo pacientkám, které osobní návštěvu a vyšetření potřebují.
Snažíme se nyní objednávat méně pacientek, abychom minimalizovali kontakt mezi lidmi.
------------------------------------------------
Milé dámy,
 
v ordinaci Masarykova přecházíme od 1.11.2019 na nové telefonní číslo 601 551 481, které nahrazuje původní pevnou linku. Staré číslo je od 1.12.2020 definitivně zrušeno.
Cílem této změny je umožnit vám lepší dostupnost pro objednání, a také zjednodušit komunikaci prostřednictvím SMS v případě, kdy se nemůžete dostavit na sjednanou schůzku.
 
Prosím uložte si na KAJRO, Masarykova nové kontaktní číslo 601 551 481 do svého telefonu.
 
Pro objednání návštěvy na Masarykové a pro výsledky volejte vždy v ordinační době na tuto novou linku.
V odůvodněných případech vás sestra může také z tohoto čísla kontaktovat.
V případě, že se nemůžete dostavit v objednaném termínu na Masarykovu, pošlete nám na toto číslo SMS kdykoliv předem, i mimo ordinační dobu. Nicméně pro objednání nás volejte v ordinační době poté, co budete znát vaše nové časové možnosti.
Nejlépe se k nám na Masarykovu dovoláte cca 1-2 hodiny po začátku ordinační doby, kdy už má sestra hotové odběry.
 
 
Děkuji vám za pochopení a věřím, že změna povede ke zkvalitnění vzájemné komunikace.

MUDr. Simona Kubíčková

------------------------------------------------